Disclaimer

Deze website is eigendom van Els Dufourmont. De toegang tot of het gebruik van deze website is ondergeschikt aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door deze website te betreden of te gebruiken stemt u in met de gebruiksvoorwaarden. Bent u het niet eens met de gebruiksvoorwaarden, dan mag u deze website niet betreden.

CONTACTGEGEVENS

Om met Els Dufourmont contact op te nemen omtrent deze privacy policy consulteert u onze contactpagina op de website. 

AANSPRAKELIJKHEID

Wij doen elke dag ons best om de gegevens op deze website up to date te houden. In het geval dat u of uw bedrijf gegevens gebruikt die op deze website vermeld staan of waar van op deze website naartoe wordt geleid, kan Els Dufourmont niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade, zowel direct als indirect.

AUTEURSRECHTEN

De volledige inhoud van deze website worden beschermd door het auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Els Dufourmont is het strikt verboden de inhoud te kopiëren, behalve voor niet-commercieel individueel gebruik; ook nadien mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld. Behoudens andersluidende bovenstaande bepaling is het verboden informatie, tekst of documenten op deze website of eender welk deel daarvan in elektronische of gedrukte vorm te kopiëren, laten zien, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden, alsook om afgeleid werk te creëren op basis van de afbeeldingen, tekst of documenten op de website. Elke kopie van dit document of een deel daarvan moet dit bericht inzake copyright en alle andere kennisgevingen inzake eigendom vermelden.

TOEGANG TOT GEGEVENS

Tenzij contractueel vastgelegd in een schriftelijke en onderling ondertekende overeenkomst, behoudt Els Dufourmont zich het recht voor om elke partij of individu het recht te ontnemen van toegang tot deze website, alle databronnen die onder Els Dufourmont haar beheer staan en alle fysieke, virtuele of andere samenkomsten die Els Dufourmont organiseert. Dit recht is niet opeisbaar noch uitoefenbaar zonder dat Els Dufourmont hiervoor haar toestemming verleent.